ریست
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جايزه علمي و فناوري پيامبر اعظم(ص)

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری جايزه علمي و فناوري پيامبر اعظم(ص)

Payambar Azam

اخذ رتبه برتر به عنوان فعال ترین صندوق نیکوکاری در سال 1397

مشاهده کامل
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

Perspolis

هدف تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن به سرمایه گذاری در انواع دارایی ها و انجام امور....

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

Koshti

بزرگترین صندوق قابل معامله کشور از حیث تعداد واحدهای منتشره

مشاهده کامل