ریست
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

Melat

این صندوق با شماره ۱۱۴۱۰ نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

Mofid

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می گیرد.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

Eftekhar Hafez

اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا نیک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا نیک

Saba Nik

این صندوق به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ تحت شماره ۱۱۳۵۹ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تاک دانا

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تاک دانا

Tak Dana

این صندوق با شماره 11287 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد

Andishe Zarin Pasargad

صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه زرین پاسارگاد در تاریخ 1395/01/14 فعالیت خود را آغاز نمود.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان معیار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان معیار

Meyar

این صندوق با شماره 11674 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه توکا

Tose'e Tooka

این صندوق با شماره 11710 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل