ریست
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

Zarafshan Omid Iranian

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و مدیریت....

مشاهده کامل