سوال
گلی شمس
1 ماه پیش
سازمان بورس از چه سامانه پیامکی استفاده میکنه؟ من شنیدم از https://mediana.ir/sms/ استفاده میکنه؟