پرسش و پاسخ
پاسخ به این پرسش
سوال
آیا می‌توان از نوبیتکس به بقیه صرافی ها ارز انتقال داد؟