پرسش و پاسخ
پاسخ به این پرسش
سوال
چرا بعد از پرداخت موفق در درگاه بانکی، کیف پولم شارژ نشد؟