پرسش و پاسخ
پاسخ به این پرسش
سوال
چرا بعد از پرداخت وجه به کیف پول نوبیتکس، حسابم شارژ نشد؟