پرسش و پاسخ
پاسخ به این پرسش
سوال
آیا می‌توان تتر را به نوبیتکس فروخت؟