سوال
برنامه نوبیتکس من اخطار به روز رسانی می‌دهد، چیکار کنم؟