سوال
آیا با صد هزار تومان هم می شود بیت کوین خرید؟
باران
1 سال پیش

بله اماکانش هست اگر قیمت بیت کوین را 100 میلیون تومان در نظر بگیرید برایاینکه متوجه بشین با 100 هزار تومان چه تعداد بیت کوین می تونید بخرید، مبلغ خریدتون و تقسیم بر مبلغ بیت کوین کنید میبینید که با این مبلغ میتونید 0.00100000 بیت کوین بخرید