آیا بورس دوباره رشد میکند

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط جابر حسینی
0
امتیاز
1
پاسخ
3
بازدید

آیا بورس پنجشنبه تعطیل است

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط منیره
-1
امتیاز
1
پاسخ
4
بازدید

چرا مردم به بورس هجوم اوردند

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط عباس
0
امتیاز
0
پاسخ
2
بازدید

چرا بورس قطع است

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط مینا جعفری
0
امتیاز
0
پاسخ
1
بازدید

چرا امروز بورس قرمز بود

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط سهراب تریدر
0
امتیاز
0
پاسخ
2
بازدید

چرا بورس قمار نیست؟

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط حسنی
0
امتیاز
0
پاسخ
1
بازدید

چرا سفارشات بورس ثبت نمی شود

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط محمدی
0
امتیاز
0
پاسخ
1
بازدید

چرا سهام بورس فروش نمیره

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط محمد نجفی
0
امتیاز
1
پاسخ
3
بازدید

چرا صفحه بورس باز نمیشه

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط سهراب عباسی
0
امتیاز
0
پاسخ
1
بازدید

چرا بورس همش منفیه

پرسیده شده 2 روز پیش (بهم ۰۷, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط مرادی
0
امتیاز
0
پاسخ
1
بازدید
1
امتیاز
1
پاسخ
26
بازدید
0
امتیاز
1
پاسخ
24
بازدید
0
امتیاز
2
پاسخ
22
بازدید
0
امتیاز
1
پاسخ
28
بازدید

کارگزاری مدبرآسیا مجوز بورس کالا هم داره؟

پرسیده شده 4 هفته پیش (دی ۱۴, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط کامران
2
امتیاز
1
پاسخ
24
بازدید
0
امتیاز
1
پاسخ
29
بازدید

فریز شدن سهام در کارگزاری ناظر

پرسیده شده 4 هفته پیش (دی ۱۴, ۱۳۹۹) در بخش سوالات بورسی توسط شیما
1
امتیاز
1
پاسخ
23
بازدید
0
امتیاز
1
پاسخ
31
بازدید